top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Rudens burvība Sēlijā!

Dabā lēnām ir ienācis rudens – ar krāsu bagātību koku zaros, dzestrajiem rītiem, pelēko miglas paklāju, kas veļas pāri plašajiem Latvijas laukiem, aukstajiem vējiem un lietus mākoņiem.

Īsti rudenīgā dienā, 29.septembrī, Jēkabpils 2.viduskolas 5.b klases skolēni devās ekskursijā uz Augšdaugavas novadu.

Vispirms devāmies ciemos uz Bebrenes dzirnavām. Gandrīz pirms simts gadiem - 1928. gadā sāka darboties dzirnavu gaņģi senajā Bebrenes muižas magazīnas klētī. Dzirnavās tika malti milti, darbojās grūbu gaņģi, vilnas un koku apstrādāšanas mašīnas un apkaimes mājām tika ražota arī elektrība. Savukārt tagad pati ēka kļuvusi par Bebrenes Amatniecības un vēstures centru. Pārsteidzošs bija viss, skolēni izmēģināja savas prasmes labības graudu noteikšanā, miltu malšanā ar dzirnakmeņiem, kā arī novēroja mehānisko malšanas procesu un iepazinās ar senajiem darbarīkiem.


Tālāk mūsu ceļš veda uz Raiņa māju Berķenelē. Nodarbībā skolēni sastop Raiņa māsu Līzi un mammu Dārtu Pliekšānes, iepazīstas ar Pliekšānu ģimenes dzīvi Berķenelē, skolas gaitām un Raiņa literāro darbību. Noslēgumā 5.b skolēni piedalījās improvizētā 19.gadsimta mācību stundā un mācījās rakstīt ar tinti un spalvaskātu, pievēršot uzmanību vēstules žanram.


Kaut rudens burvība ir gaistoša un ātri beidzas, tomēr tā mūsu sirdis piepildīja ar pozitīvām emocijām. Labā noskaņojumā devāmies mājup.

Paldies sakām programmai “Latvijas skolas soma” par piedāvātajām kultūras izzināšanas iespējām, Jēkabpils autobusu parka šoferim par meža dzīvnieku intresanto stāstījumu un skolas kolēģei Svetlanai.


5.b klases kolektīvs

Comentários


bottom of page