top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

SEKO STUDENTAM 2021

Iespēja vidusskolēniem iepazīt Banku augstskolas studijas, piedaloties pasākumā SEKO STUDENTAM. Lūdzu nododiet šo ziņu saviem vidusskolēniem!


SEKO STUDENTAM 2021 – tā būs īsta studenta gaitu izsekošana nedēļas garumā - gan attālinātā saziņā, gan vienam otru redzot Zoom tiešsaistes aktivitātēs, gan līdzdarbojoties lekcijās.

Sekošana Banku augstskolas studentiem notiks no 26. līdz 30. aprīlim. Reģistrācijas process šim pasākumam ir sācies, un tas turpināsies līdz 20.aprīlim


REĢISTRĀCIJA SEKO STUDENTAM 2021 : https://ej.uz/BA-SekoStudentamSavukārt tuvākais ATVĒRTO DURVJU DIENAS pasākums bakalaura studiju programmām notiks rīt – 13.aprīlī: https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-diena-bakalauru-studiju-programmam-13-aprili-tiessaiste/


Turpmāk līdz studiju sākumam šogad vēl plānotas trīs Atvērto durvju dienas - 11. maijā, 15. jūnijā un 13. jūlijā. Pulksten 16:00.Comments


bottom of page