top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Svētku laiks skolā

Katram no mums ir savas atšķirīgas Ziemassvētku sajūtas un svinēšanas tradīcijas. Tās parāda to, cik esam atšķirīgi, bet tajā pašā laikā mūs vieno un saliedē.

Mūsu, 1. klašu skolēniem, šīs sajūtas bija vēl īpašākas, jo tie bija pirmie kopīgie Ziemassvētki skolā. Nedēļu pirms svētkiem aizvadījām krāsaini, jo katrā dienā izcēlām kādu noteiktu krāsu: zilu, kas simbolizē cerību, uzticību un patiesumu, zaļu – dabu, harmoniju un izaugsmi, sarkanu – mīlestību, dzīvību un drosmi un baltu – gaišumu, tīrību un jaunu sākumu. Pēdējā krāsu nedēļas dienā skolā ieradāmies Ziemassvētku tematikai atbilstošā apģērbā, kas asociējas ar mājīgumu un siltumu.

Svētku dienu sākās ar sirsnīgu svētku koncertu, kurā paši bijām gan skatītāji, gan mākslinieki. Kopīgi dziedājām dziesmas, skaitījām dzejoļus, dejojām un iepazinām latviešu tautas ticējumus. Neizpalika arī rotaļas. Svētku pasākumu noslēdzām ar pikošanos, kur katra pika bija īpaša – ar novēlējumu un apsveikumu svētkos.

Vēlamies katram no Jums dāvāt vienu tādu “īpašu” piku, kurā mēs, 1. klašu skolēni un audzinātājas, novēlam veiksmīgu, radošu, panākumiem bagātu Jauno 2024. gadu! Lai ik dienu Jums izdodas piedzīvot lielākus un mazākus brīnumus!

 

Biruta Sprindža, Tatjana Šeklanova, Laura LeiceComments


bottom of page