top of page
Skolēnu padomes logo

Skolēnu padome sastāvs 2023. / 2024. m.g.

Artūrs
Pavlovs
(Prezidents)

Nav fotografijas

Daniella
Saveļjeva
(Prezidenta viet.)

Daniella Saveļjeva

Diāna Kalverša
(Lietvedis)

Fotografija - Diāna Kalvērša

Silvija Avišāne
(konsultante)

Nav fotografijas

Vladlens Mālnieks

Nav fotogrāfijas

Katrīna Sprindža

Nav fotogrāfijas

Valērija Barkanova

Nav fotogrāfijas

Nellija Mežaraupe

Nav fotogrāfijas

Ieva Semjonova

Ieva Semjonova.jpg

Alina Cvetkova

Nav fotogrāfijas

Tīna Rumjanceva

Nav fotogrāfijas

Lilita

Zaķēna

Nav fotogrāfijas

Leons

Tučs 

Fotogrāfija -

Lucie

Sabo

Lucie Sabo.jpg

Deniss Skačko

Nav fotogrāfijas

Ariana Marinčenko

Ariana Marinčenko.jpg

Jana Jēgere

Nav fotogrāfijas

Sindija Jelinska

Fotogrāfija - Sindija Jelinska

Viktorija

Hucanu

Hucanu Viktorija.jpg

Daiena Brasle

Nav fotogrāfijas

Līva Golubova

Līva golubova.jpg

Ksenija Belaja

Fotografija - Ksenija Belaja

Paļina Minajeva

Nav fotogrāfijas

Veronika Iļjina

Veronika Iļjina.jpeg

Karina Kovaļova

Karina Kovaļova.jpg

Anastasija Jeršova

Fotogrāfija -

Melānija Pušņakova

Nav fotogrāfijas

Aleksandra Zarubina

Aleksandra Zarubina.jpg

Diāna Skeranska

Diāna Skeranska.jpg

Mihails

Turčaņinovs

Nav fotogrāfijas

Arina Leščova

Fotogrāfija - Arina Leščova

Viktors Zaharovs

Viktors Zaharovs.jpeg

Radmirs Leiskins

Nav fotogrāfijas

Jekaterina Gorpiņiča

Fotogrāfija - Jekaterina Gorpiņiča

Elīna
Peškova

Fotogrāfija - Elīna Peškova

Artjoms
Bogdanovs

Artjoms Bogdanovs.jpg
bottom of page