top of page

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;

• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;

• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;

• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un

ir nepieciešama konsultācija;

• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

 

Skolēnam, ja:

• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

• ir problēmas mājās;

• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

• ir mācīšanās grūtības;

• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

• ir atkarības problēmas u.c.

 

Vecākiem, ja:

• Radušās grūtības bērna audzināšanā;

• Bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

• Bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

• Bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

• Bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;

• Bērnam ir atkarības problēmas;

• Ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību

līdzekļiem u.c.

bottom of page