Jēkabpils 2. vidusskolas bibliotēkas (Rīgas iela un Jaunajā ielā) no 2021.gada 18. janvāra sniedz pakalpojumus klātienē skolēniem, kas mācās attālināti. Ir iespēja izmantot bibliotēku tuvāk savai dzīvesvietai, iepriekš sazinoties par nepieciešamās grāmatas esamību. Skolēni vai viņu vecāki (vai likumiskie pārstāvji), ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, var izņemt un nodot grāmatas. Apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. Saziņai ar bibliotekārēm var izmantot Mykoob (Marina Ļitvinova – Jaunajā ielā un Antra Laitāne – Rīgas ielā).

Bibliotēkas darba laiks Jaunajā ielā 44
attālinātā mācību procesa laikā 

Bibliotēkas darba laiks Rīgas ielā 200
attālinātā mācību procesa laikā 

Pirmdien    7:40 - 16:00

Pirmdien    11:30 - 17:00

Otrdien    7:40 - 17:00

Otrdien    9:00 - 13:30; 14:30-16:00

Trešdien    7:40 - 16:00

Ceturdien    7:40 - 17:00

Ceturdien   12:00 - 13:30, 14:30-17:00

Piektdien    7:40 - 14:50

Piektdien   8:00 – 9:00; 9:40 – 15:10