top of page

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LLI-506

“Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai”

bottom of page