top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

2.u klases ekskursija

2023.gada 10.oktobrī 2.u klases skolēni, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros izmantoja iespēju un devās ekskursijā apmeklējot Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki” un Brāļu Jurjānu memoriālo muzeju "Meņģeļi."

Vidzemes augstienes Ērgļu pagastā Braku mājās dzīvojis un radoši darbojies latviešu klasiķis Rūdolfs Blaumanis (1863 – 1908). Noveļu meistars un modernās dramaturģijas pamatlicējs latviešu literatūrā. Skolēniem bija iespēja atcerēties un iestudēt fragmentus no skolā lasītās pasakas “Velniņi.” Iepazinām arī Braku sētu, ko veido 8 ēku komplekss – dzīvojamā māja, klēts, rija ar gubeni, piedarbu un maltuvi, zirgu stallis, labības klēts, kūts ar vāgūzi, pirts un sīklopu kūts. Izzinot šīs ēkas skolēniem bija jāizpilda dažādi radoši uzdevumi.

Ekskursijas otrajā daļā iepazinām muzeju “Meņģeļi,” kas ierīkots latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju brāļu Jurjānu dzimtas mājās. Muzejā aplūkojām pastāvīgo ekspozīciju, kas ļāva iepazīt Latvijas senatnes priekšmetus. Muzikālās Jurjānu ģimenes aura jūtama vēl aizvien. Agrāk te diendienā skanēja mūzika, un arī mēs pieskandinājām apkārtni ar viņu dziesmu “Parād mazais balodīti.”

Paldies par doto iespēju!

2.u klases audzinātāja Ilze Čevere

Comments


bottom of page