top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Oktobris

Nodarbības tika veltītas projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes Nr.2 Neformālās izglītības sesijām “Kā līdzās citiem izglītības veidiem “dzīvo” neformālā izglītība” un “Ar mākslu uz “tu”” tēmām.


Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešiem tika sniegta informācija, kas ir neformālā izglītība, kā to var iekļaut mācību procesā. Nodarbībās apguva sevis prezentēšanas prasmes, izejot no “nulles” punkta pozīcijas, proti, runāt par sev brīvu izvēlētu tēmu un nesagatavotu uzstāšanos. Pēc tam analizējot, kas izdevās, kas nē. Svarīgi jauniešiem ir sniegt iedvesmu mācoties mācīties! Kā arī izzināt priekš sevis, cik daudz un dažādas iespējas mācību vidē/ procesā sniedz mūžizglītība un neformālā izglītība. Caur neformālās izglītības prizmu raugoties jaunietis iegūt plašākas zināšana par lietām, kuras noderēs ikdienas dzīvē.


Savukārt mākslas nodarbībās jaunieši apguva praktiskas lietas par mākslu un tās nozīmi sabiedrībā plašākā nozīmē. Projekta uzsākšanas laikā tika noskaidrots, ka skolēniem ļoti saistoši šķita tetovēšanās māksla, tāpēc mākslas nodarbībās tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu zīmju nozīmi, veidot savas individuālās skices – iztēlei robežas neliekot. Un, protams, jauniešiem tika dota iespēja realizēt savu sapni- tika veikti hennas zīmējumi.


Šīs nodarbības veicināja atbildību pret savu ķermeni, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem. Tā dzīvē ir ļoti svarīga mācība, uzņemties atbildību par savu darbību vai bezdarbību.

Projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” partneris ir Jēkabpils 2.vidusskola. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja

Sintija Klūga- Grode

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Septembris

Kā jau iepriekš tika minēts, ka aktivitātes būs saistošas jauniešiem- laikmetiskas un radošas. Jēkabpils 2. vidusskolas jauniešus septembrī apciemoja jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienot

تعليقات


bottom of page