top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Iepazīstot Latgales keramiku

Šī gada 16. septembrī 5.c klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpili- Daugavpils Māla mākslas centru, lai pilnveidotu savas zināšanas par keramikas nozari, kā arī darbotos praktiski. Nodarbība ilga mazliet vairāk nekā 1 stundu (tas ir atkarīgs no skolēnu darba tempa).

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja uzzināt plašāk par Latgales keramikas vēsturi un tradīcijām. Tā bija iespēja apskatīt keramikas darbnīcu un tās aprīkojumu, kā arī piedalīties paraugdemonstrējumos. Papildus tam tika apskatīti dažādi keramikas izstrādājumi no māla un porcelāna. Pārsteigums bija to daudzveidīgais pielietojums- trauki, krājkases un pat liela auguma dzīvnieki. Pēc tam sekoja praktiskā daļa, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt māla īpašības, kā arī izgatavot un dekorēt savu māla izstrādājumu, kurš pēc nedēļas tiks nogādāts atpakaļ pie skolēniem. Izveidojām arī savu kopējo izstrādājumu- vāzi- ar 5.c klases skolēnu un skolotāju iegravētiem vārdiem.

Daugavpils Māla mākslas centrs ir vieta, kur skolēni gūst ne tikai teorētiskās zināšanas, kas saistītas ar keramikas nozari, bet arī darbojas praktiski, kas, manuprāt, ir svarīgākais skolēnu izaugsmei. Šis pasākums skolēnos raisīja jaunas pozitīvas emocijas un veicināja zināšanas māla mākslas jomā.


5.c klases audzinātāja Zaiga Kaulakane“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page