top of page
Nr.p.k
Uzvārds Vārds
Kabinets (Jauna iela)
Kabinets (Rīgas iela)
Mācību priekšmets
1
Artemjevs Arturs
 datorika
2
 Auzāne Guna 
  3.17vk
  sākumskolas skolotāja
3
 Auzāns Uldis
  0.07vk
 12.
dizains un tehnoloģijas
4
 Avena Marika
 4.16jk
 latviešu valoda un literatūra
5
 Avišāne Silvija
  4.16jk
   
  latviešu valoda un literatūra
6
 Avsjukeviča Aiva  
29.
  sākumskolas skolotāja
7
Ābelskalns Ēvalds
  4.14jk
datorikas skolotājs
8
 Āriņa Sandra
 3.03jk
  dabaszinības, bioloģija
9
 Baranovska Ruta
  1.04ik 
 sākumskolas skolotāja
10
 Bicāne Agnese
 4.20jk
 ķīmija
11
 Bičole Ilona
2.18jk
  matemātika
12
 Bikovska Ilona
 2.10vk
 sākumskolas skolotāja
13
 Brūvere Olita
 2.02i
  latviešu valoda un literatūra
14
 Cinkmane Anita
 0.27jk
  34.
 mūzika
15
Čakša Diāna
2.08vk
sākumskolas skolotāja
16
 Čevere Ilze
  3. 
 sākumskolas skolotāja
17
Dapolskiene Marina
0.23jk
dizaina un tehnoloģiju skolotāja
18
Davidovska Gunta
 Metodiskais kabinets
 instrumenta spēles apmācība
19
Dišlere Ineta
 1.08ik
 angļu valoda
20
 Dogureviča Nataļja
 3.11jk
  angļu valoda
21
 Džeikuna Jeļena
  2.04vk
  sākumskolas skolotāja
22
 Eglīte Ilze
  3.
 matemātika
23
 Gorpiņiča Ļubova
  2.03jk 
  matemātika
24
 Grigale-Tuča Irina
  1.11vk
  speciālās izglītības pedagogs
25
 Guseva Elza
  Sporta zāle
 sports un veselība
26
 Jaksone Asja
 sākumskolas skolotāja
26
 Hamatzjanova Anna
 35.
  sākumskolas skolotāja
27
 Jansons Jānis
  3.15jk
  datorika
27
Jakovele Vineta
1.17jk
matemātikas skolotāja
28
 Januškeviča Judīte
  3.15vk
 sākumskolas skolotāja
29
 Jekaraševa Svetlana
  2.02vk
  sākumskolas skolotāja
30
 Jurgeviča Anda
  2.15vk
  sākumskolas skolotāja
31
 Karnauhova Tatjana
 4.17jk
 krievu valoda
32
 Kaulakane Zaiga
 3.18jk
 dizains un tehnoloģijas, dabaszinības
33
Kavecka Natālija
4.20jk
dabaszinības
34
Kokmane Inna
0.27jk
mūzika
35
 Kondrāte Maija
  28.
  mūzika
36
 Korabovska Irina
  2.16jk
  matemātika
37
 Kravcova Ludmila
 3.19jk 
 krievu valoda
38
 Krūmiņa Lāsma  
  4.15jk 
  ģeogrāfija
39
 Kursīte Inga
 4.03jk 
  vizuālā māksla
40
 Ķestere Maruta
  4.12jk, 4.15jk, 4.11jk 
vēsture
41
 Ķiploka Aivita
 Sporta zāle
 sports un veselība
42
 Laitāne Antra
  19. 
  angļu valoda
43
 Lapuha Aija
  3.11vk
 sākumskolas skolotāja
44
Laure Maira
4.12jk
vēsture, sociālās zinības
45
 Laurenova Irina
  4.16jk 
  matemātika
46
 Lazdiņa Jana
 1.03ik
  angļu valoda
47
 Lazdiņš Andris
 2.15jk
  fizika
48
Leice Laura
3.09vk
  
sākumskolas skolotāja
49
 Levinska Agnese 
 0.27jk
  28., 32., 15., 29.
mūzika
50
Līcītis Armands
3.15jk
uzņemējdarbības pamati
51
 Lovčinovska Vanda
 2.13jk
 matemātika
52
 Marķīza Līga
  17.
 sākumskolas skolotāja
53
 Mazureviča Jeļena
 1.08vk
  4., 33.
sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla
54
 Mekša Stella  
  38.
  krievu valoda
55
 Mežaraupe Vineta
  2.01ik
latviešu valoda un literatūra
56
 Mičko Klavdija
  3.14jk
 angļu valoda
57
Mikažāne Karīna
1.09ik
angļu valoda
58
 Movčane Ludmila
  3.24jk
  krievu valoda
59
Navenicka Jolanta
3.18jk
dabaszinības, bioloģija
60
 Obrumans Raivis
  Sporta zāle
  sports un veselība
61
 Ozola Sandra
 1.09ik
  34.
 vācu valoda
62
 Pauļuka Dace
 15.
 sākumskolas skolotāja
63
Prauliņa Inese
  1.02ik 
 angļu valoda
64
 Radzeviča Līga
1.18jk
 latviešu valoda un literatūra
65
 Rancova Lueta
  3.04vk
  sākumskolas skolotāja
66
 Rāviņa Inese
4.20jk
 ķīmija
67
 Rogāle Aija
 4.03jk
  4.
 vizuālā māksla
68
 Rusakova Lidija
  Sporta zāle
  sports un veselība
69
 Rusiņa Irina
  3.12jk
  
 krievu valoda
70
 Sargune Ineta
  2.02ik
  dizains un tehnoloģijas, angļu valoda
71
 Semjonova Inna
  Sporta zāle
 sports un veselība
72
 Setkovska Marija 
 4.14jk
 32.
  datorika
73
 Skutela Antra
  3.03jk, 2.16jk
 4.
  dabaszinības, bioloģija
74
 Smirnova Inita
 Sporta zāle
 sports un veselība
75
Sokolova Aleksandra
dizains un tehnoloģijas
76
 Soroka Solvita
 1.03jk
  latviešu valoda un literatūra
77
 Spaskovs Maksims
  0.22vk
 dizains un tehnoloģijas
78
 Sperga Alda
  1.20jk
  sākumskolas skolotāja
79
 Sprindža Biruta
 2.16vk
  sākumskolas skolotāja
80
 Spuriņa Evija
  1.09ik
 36.
  angļu valoda
81
 Stepiņa Velta
 1.07ik
 angļu valoda
82
  Studāne-Indriksone Kristīne
1.09vk 
  mūzika
83
 Ščegalkova Anita
  1.17jk
 sākumskolas skolotāja
84
Šeklanova Tatjana
3.08vk
sākumskolas skolotāja
85
 Šinkūne Jolanta
1.05vk
 sākumskolas skolotāja
86
 Škarstāne Valentīna
 2.11jk
  matemātika
87
 Šlesere Ina
 15.b., 23.
  sākumskolas skolotāja
88
 Taškāne Jolanta 
 1.01ik
  latviešu valoda un literatūra
89
 Ukre Solvita
 25.
 sākumskolas skolotāja
90
Vališina Dace
2.08vk
sākumskolas skolotāja
91
 Vanags Kārlis Patriks
Sporta zāle 
  sports un veselība
92
 Vecele Aija
 0.23jk
  33.
 dizains un tehnoloģijas
93
Velecka Irina
sporta zāle
sports un veselība
94
  Vinogradova Žanna 
 4.11jk
 vēsture
95
 Vīndedze Aļona
  15.
 instrumenta spēles apmācība
96
 Vītola Līga
  1.22jk
  latviešu valoda un literatūra
97
 Voičonoka Daira 
  2.20jk
 4.
  sociālās zinības
98
 Voitenko Marina 
 2.10jk 
  matemātika
99
Voltmane Ligita 
  26.
 sākumskolas skolotāja
100
  Zdanovskis Harijs
5.
  instrumenta spēles apmācība
101
Zvirbule Aiga
1.09ik
angļu valoda
102
Žurila Rudīte
 3.02vk
  sākumskolas skolotāja
103
Rumjanceva Aija
 1.16vk
 mūzika
bottom of page