Jēkabpils 2.vidusskolas 

SKOLOTĀJU SARAKSTS

Nr.p.k        Uzvārds, vārds                              Kabinets                       Mācību priekšmets

                                                       Jauna iela          Rīgas iela

 1.       Ancāne Aija                     1.16vk                                     mūzika

 2.       Artemjevs Arturs                3.15jk                                     datorika

 3.       Auzāne Guna                   3.17vk                                    sākumskolas skolotāja

 4.       Auzāns Uldis                      0.07vk               12.                dizains un tehnoloģijas

 5.       Avena Marika                   4.16jk                                     latviešu valoda un literatūra

 6.       Avišāne Silvija                    4.16jk                                     latviešu valoda un literatūra

 7.       Avsjukeviča Aiva                                        29.                sākumskolas skolotāja

 8.       Ābola Laura                      2.09vk                                   sākumskolas skolotāja

 9.       Āriņa Sandra                     3.03jk                                    dabaszinības, bioloģija

 10.       Baranovska Ruta              1.04ik                                    sākumskolas skolotāja

 11.       Belugina Diāna                 1.04ik                                    sākumskolas skolotāja

 12.       Bicāne Agnese                 4.20jk                                     ķīmija

 13.       Bičole Ilona                       0.27jk                                     matemātika

 14.       Bikovska Ilona                   2.10vk                                   sākumskolas skolotāja

 15.       Briede Ksenija                   Sporta zāl                             sports un veselība

 16.       Brūvere Olita                     2.02i                                      latviešu valoda un literatūra

 17.       Cinkmane Anita               0.27jk                34.               mūzika

 18.       Ciprusa Inita                                                                   angļu valoda

 19.       Čevere Ilze                                                  3.                  sākumskolas skolotāja

 20.       Davidovska Gunta                                 Metodiskais kabinets     instrumenta spēles apmācība

 21.       Dišlere Ineta                     1.08ik                                     angļu valoda

 22.       Dogureviča Nataļja         3.11jk                                    angļu valoda

 23.       Džeikuna Jeļena              2.04vk                                    sākumskolas skolotāja

 24.       Eglīte Ilze                                                      3.                 matemātika

 25.       Gorpiņiča Ļubova            2.03jk                                     matemātika

 26.       Grigale-Tuča Irina            1.11vk                                    speciālās izglītības pedagogs

 27.       Guseva Elza                      Sporta zāle                           sports un veselība

 28.       Hamatzjanova Anna                                 35.               sākumskolas skolotāja

 29.       Jansons Jānis                    3.15jk                                    datorika

 30.       Januškeviča Judīte          3.15vk                                   sākumskolas skolotāja

 31.       Jaskova Jeļena                2.18jk                                     matemātika

 32.       Jekaraševa Svetlana      2.02vk                                    sākumskolas skolotāja

 33.       Jurgeviča Anda              2.15vk                                    sākumskolas skolotāja

 34.       Karnauhova Tatjana       4.17jk                                     krievu valoda

 35.       Kaulakane Zaiga             3.18jk                                     dizains un tehnoloģijas, dabaszinības

 36.       Kondrāte Maija                                          28.                mūzika

 37.       Korabovska Irina              2.16jk                                      matemātika

 38.       Koroļkova Anna               4.03jk                                     vizuālā māksla

 39.       Kostenko Olga                 4.12jk                                      sociālās zinības

 40.       Kovaļova Sintija                                                              latviešu valoda un literatūra

 41.       Kozlovska Solvita              4.14jk                                     uzņēmējdarbības pamati

 42.       Kozuliņa Aiva                   1.09ik                                      angļu valoda

 43.       Kravcova Ludmila           3.19jk                                      krievu valoda

 44.       Krūmiņa Lāsma                4.15jk                                      ģeogrāfija

 45.       Kursīte Inga                       4.03jk                                     vizuālā māksla

 46.       Ķestere Maruta                4.12jk, 4.15jk, 4.11jk                      vēsture

 47.       Ķiploka Aivita                   Sporta zāle                           sports un veselība

 48.       Laitāne Antra                                              19.               angļu valoda

 49.       Lapuha Aija                      3.11vk                                   sākumskolas skolotāja

 50.       Laurenova Irina                4.16jk                                     matemātika

 51.       Lazdiņa Jana                   1.03ik                                      angļu valoda

 52.       Lazdiņš Andris                   2.15jk                                     fizika

 53.       Levinska Agnese              0.27jk                28., 32., 15., 29. mūzika

 54.       Lovčinovska Vanda         2.13jk                                     matemātika

 55.        Madžule Vēsma              3.18jk                                    dabaszinības, bioloģija

 56.       Marķīza Līga                                                17.              sākumskolas skolotāja

 57.       Mazureviča Jeļena         1.08vk                4., 33.           sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

 58.       Mekša Stella                                                38.               krievu valoda

 59.       Mežaraupe Vineta          2.01ik                                     latviešu valoda un literatūra

 60.       Mičko Klavdija                  3.14jk                                    angļu valoda

 61.       Molčanova Žanna           3.09vk                                   sākumskolas skolotāja

 62.       Movčane Ludmila           3.24jk                                     krievu valoda

 63.       Mūrniece Līga                  2.08vk                                    sākumskolas skolotāja

 64.       Obrumans Raivis              Sporta zāle                           sports un veselība

 65.       Ozola Sandra                   1.09ik                  34.              vācu valoda

 66.       Pauļuka Dace                                             15.              sākumskolas skolotāja

 67.       Prauliņa Inese                   1.02ik                                    angļu valoda

 68.       Rancova Lueta                3.04vk                                    sākumskolas skolotāja

 69.       Radzeviča Līga                1.18jk                                     latviešu valoda un literatūra

 70.       Rāviņa Inese                    4.20jk                                      ķīmija

 71.       Rogāle Aija                      4.03jk                  4.                 vizuālā māksla

 72.       Ruliete Ilvita                      1.08vk                                    latviešu valoda un literatūra

 73.       Rusakova Lidija                Sporta zāle                           sports un veselība

 74.       Rusiņa Irina                        3.12jk                                     krievu valoda

 75.       Sargune Ineta                   2.02ik                                    dizains un tehnoloģijas, angļu valoda

 76.       Semjonova Inna              Sporta zāle                            sports un veselība

 77.       Setkovska Marija              4.14jk                 32.               datorika

 78.       Skutela Antra                    3.03jk, 2.16jk       4.               dabaszinības, bioloģija

 79.       Skutele Zanda                2.13jk, 2.11jk, 2.18jk                      latviešu valoda un literatūra

 80.       Smirnova Inita                   Sporta zāle                           sports un veselība

 81.       Soroka Solvita                  1.03jk                                      latviešu valoda un literatūra

 82.       Spaskovs Maksims            0.22vk                                   dizains un tehnoloģijas

 83.       Sperga Alda                     1.20jk                                     sākumskolas skolotāja

 84.       Sprindža Biruta                 2.16vk                                    sākumskolas skolotāja

 85.       Spuriņa Evija                    1.09ik                   36.              angļu valoda

 86.       Stepiņa Velta                   1.07ik                                     angļu valoda

 87.       Studāne-Indriksone Kristīne  1.09vk                                   mūzika
 88.       Ščegalkova Anita            1.17jk                                     sākumskolas skolotāja

 89.       Šinkūne Jolanta                1.05vk                                   sākumskolas skolotāja

 90.       Škarstāne Valentīna       2.11jk                                      matemātika

 91.       Šlesere Ina                                                   15.b., 23.          sākumskolas skolotāja

 92.       Taškāne Jolanta              1.01ik                                      latviešu valoda un literatūra

 93.       Ukre Solvita                                                 25.               sākumskolas skolotāja

 94.       Vanags Kārlis Patriks        Sporta zāle                           sports un veselība

 95.       Vecele Aija                       0.23jk                33.               dizains un tehnoloģijas

 96.       Vinogradova Žanna        4.11jk                                     vēsture

 97.       Vīndedze Aļona                                        15.                 instrumenta spēles apmācība

 98.       Vītola Līga                        1.22jk                                      latviešu valoda un literatūra

 99.       Voičonoka Daira             2.20jk                 4.                 sociālās zinības

 100.       Voitenko Marina              2.10jk                                     matemātika

 101.        Voltmane Ligita                                         26.               sākumskolas skolotāja

 102.        Zarkeviča Natālija          4.10jk                                     datorka

 103.        Zdanovskis Harijs                                          5.                instrumenta spēles apmācība

 104.        Žurila Rudīte                     3.02vk                                    sākumskolas skolotāja