top of page

Jēkabpils 2.vidusskolas 

SKOLOTĀJU SARAKSTS

Nr.p.k
Uzvārds Vārds
Kabinets (Jauna iela)
Kabinets (Rīgas iela)
Mācību priekšmets
1
Ancāne Aija
 1.16vk
 mūzika
2
Artemjevs Arturs
3.15jk
 datorika
3
 Auzāne Guna 
  3.17vk
  sākumskolas skolotāja
4
 Auzāns Uldis
  0.07vk
 12.
dizains un tehnoloģijas
5
 Avena Marika
 4.16jk
 latviešu valoda un literatūra
6
 Avišāne Silvija
  4.16jk
   
  latviešu valoda un literatūra
7
 Avsjukeviča Aiva  
29.
  sākumskolas skolotāja
8
 Ābola Laura
  2.09vk
 sākumskolas skolotāja
9
 Āriņa Sandra
 3.03jk
  dabaszinības, bioloģija
10
 Baranovska Ruta
  1.04ik 
 sākumskolas skolotāja
11
 Belugina Diāna
 1.04ik
  sākumskolas skolotāja
12
 Bicāne Agnese
 4.20jk
 ķīmija
13
 Bičole Ilona
 0.27jk
  matemātika
14
 Bikovska Ilona
 2.10vk
 sākumskolas skolotāja
15
 Briede Ksenija
 Sporta zāle
  sports un veselība
16
 Brūvere Olita
 2.02i
  latviešu valoda un literatūra
17
 Cinkmane Anita
 0.27jk
  34.
 mūzika
18
 Ciprusa Inita
 angļu valoda
19
 Čevere Ilze
  3. 
 sākumskolas skolotāja
20
Davidovska Gunta
 Metodiskais kabinets
 instrumenta spēles apmācība
21
Dišlere Ineta
 1.08ik
 angļu valoda
22
 Dogureviča Nataļja
 3.11jk
  angļu valoda
23
 Džeikuna Jeļena
  2.04vk
  sākumskolas skolotāja
24
 Eglīte Ilze
  3.
 matemātika
25
 Gorpiņiča Ļubova
  2.03jk 
  matemātika
26
 Grigale-Tuča Irina
  1.11vk
  speciālās izglītības pedagogs
27
 Guseva Elza
  Sporta zāle
 sports un veselība
28
 Hamatzjanova Anna
 35.
  sākumskolas skolotāja
29
 Jansons Jānis
  3.15jk
  datorika
30
 Januškeviča Judīte
  3.15vk
 sākumskolas skolotāja
31
 Jaskova Jeļena
  2.18jk
 matemātika
32
 Jekaraševa Svetlana
  2.02vk
  sākumskolas skolotāja
33
 Jurgeviča Anda
  2.15vk
  sākumskolas skolotāja
34
 Karnauhova Tatjana
 4.17jk
 krievu valoda
35
 Kaulakane Zaiga
 3.18jk
 dizains un tehnoloģijas, dabaszinības
36
 Kondrāte Maija
  28.
  mūzika
37
 Korabovska Irina
  2.16jk
  matemātika
38
 Koroļkova Anna
 4.03jk
  vizuālā māksla
39
 Kostenko Olga
 4.12jk
  sociālās zinības
40
 Kovaļova Sintija
  latviešu valoda un literatūra
41
 Kozlovska Solvita
  4.14jk
  
  uzņēmējdarbības pamati
42
 Kozuliņa Aiva
  1.09ik
  angļu valoda
43
 Kravcova Ludmila
 3.19jk 
 krievu valoda
44
 Krūmiņa Lāsma  
  4.15jk 
  ģeogrāfija
45
 Kursīte Inga
 4.03jk 
  vizuālā māksla
46
 Ķestere Maruta
  4.12jk, 4.15jk, 4.11jk 
vēsture
47
 Ķiploka Aivita
 Sporta zāle
 sports un veselība
48
 Laitāne Antra
  19. 
  angļu valoda
49
 Lapuha Aija
  3.11vk
 sākumskolas skolotāja
50
 Laurenova Irina
  4.16jk 
  matemātika
51
 Lazdiņa Jana
 1.03ik
  angļu valoda
52
 Lazdiņš Andris
 2.15jk
  fizika
53
 Levinska Agnese 
 0.27jk
  28., 32., 15., 29.
mūzika
54
 Lovčinovska Vanda
 2.13jk
 matemātika
55
  Madžule Vēsma
  3.18jk
  dabaszinības, bioloģija
56
 Marķīza Līga
  17.
 sākumskolas skolotāja
57
 Mazureviča Jeļena
 1.08vk
  4., 33.
sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla
58
 Mekša Stella  
  38.
  krievu valoda
59
 Mežaraupe Vineta
  2.01ik
latviešu valoda un literatūra
60
 Mičko Klavdija
  3.14jk
 angļu valoda
61
 Molčanova Žanna
 3.09vk
 sākumskolas skolotāja
62
 Movčane Ludmila
  3.24jk
  krievu valoda
63
 Mūrniece Līga
  2.08vk
  sākumskolas skolotāja
64
 Obrumans Raivis
  Sporta zāle
  sports un veselība
65
 Ozola Sandra
 1.09ik
  34.
 vācu valoda
66
 Pauļuka Dace
 15.
 sākumskolas skolotāja
67
Prauliņa Inese
  1.02ik 
 angļu valoda
68
 Rancova Lueta
  3.04vk
  sākumskolas skolotāja
69
 Radzeviča Līga
1.18jk
 latviešu valoda un literatūra
70
 Rāviņa Inese
4.20jk
 ķīmija
71
 Rogāle Aija
 4.03jk
  4.
 vizuālā māksla
72
 Ruliete Ilvita
  1.08vk
  latviešu valoda un literatūra
73
 Rusakova Lidija
  Sporta zāle
  sports un veselība
74
 Rusiņa Irina
  3.12jk
  
 krievu valoda
75
 Sargune Ineta
  2.02ik
  dizains un tehnoloģijas, angļu valoda
76
 Semjonova Inna
  Sporta zāle
 sports un veselība
77
 Setkovska Marija 
 4.14jk
 32.
  datorika
78
 Skutela Antra
  3.03jk, 2.16jk
 4.
  dabaszinības, bioloģija
79
 Skutele Zanda
  2.13jk, 2.11jk, 2.18jk
  latviešu valoda un literatūra
80
 Smirnova Inita
 Sporta zāle
 sports un veselība
81
 Soroka Solvita
 1.03jk
  latviešu valoda un literatūra
82
 Spaskovs Maksims
  0.22vk
 dizains un tehnoloģijas
83
 Sperga Alda
  1.20jk
  sākumskolas skolotāja
84
 Sprindža Biruta
 2.16vk
  sākumskolas skolotāja
85
 Spuriņa Evija
  1.09ik
 36.
  angļu valoda
86
 Stepiņa Velta
 1.07ik
 angļu valoda
87
  Studāne-Indriksone Kristīne
1.09vk 
  mūzika
88
 Ščegalkova Anita
  1.17jk
 sākumskolas skolotāja
89
 Šinkūne Jolanta
1.05vk
 sākumskolas skolotāja
90
 Škarstāne Valentīna
 2.11jk
  matemātika
91
 Šlesere Ina
 15.b., 23.
  sākumskolas skolotāja
92
 Taškāne Jolanta 
 1.01ik
  latviešu valoda un literatūra
93
 Ukre Solvita
 25.
 sākumskolas skolotāja
94
 Vanags Kārlis Patriks
Sporta zāle 
  sports un veselība
95
 Vecele Aija
 0.23jk
  33.
 dizains un tehnoloģijas
96
  Vinogradova Žanna 
 4.11jk
 vēsture
97
 Vīndedze Aļona
  15.
 instrumenta spēles apmācība
98
 Vītola Līga
  1.22jk
  latviešu valoda un literatūra
99
 Voičonoka Daira 
  2.20jk
 4.
  sociālās zinības
100
 Voitenko Marina 
 2.10jk 
  matemātika
101
Voltmane Ligita 
  26.
 sākumskolas skolotāja
102
  Zarkeviča Natālija
  4.10jk
 datorka
103
  Zdanovskis Harijs
5.
  instrumenta spēles apmācība
104
Žurila Rudīte
 3.02vk
  sākumskolas skolotāja
bottom of page