top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija

15.novembrī – brīdī, kad beidzot esam satikušies klātienē, mūs sagaida aizraujošs piedzīvojums. Laiks starp 11. un 18.novembri ir īpaši pacilājošs. Visapkārt cilvēki, ēkas un sirdis ir iekrāsotas sarkanbaltsarkanā krāsā. Arī mēs, 6.e klase, esam nolēmuši svinēt – piespraužot lentīti pie sirds un dziedot dziesmu!


Koncertlekcija “Atmodas dziesmas” bija fantastiski aizraujoša! Muzikālā grupa “Framest” ir izveidojusi lekciju par Dziesmoto revolūciju. Tur bija tik daudz faktu par mūsu vēsturi! Solista skanīgā balss ieskandināja gan mūsu klasi, gan sirdis. Klausījāmies tādas dziesmas kā “Dzimtā valoda”, “Tēvzemei”, “Zilais lakatiņš”. Lekcija bija dinamiska – vēstures fakti mijās ar dziesmu vārdiem.


Lekcijas noslēgumā pildījām krustvārdu mīklu un pārrunājām redzēto. Neticami, ka kādreiz Latvijā nevarēja dziedāt ko grib. Mēs novēlam Latvijai ilgu mūžu! Lai vienmēr Tā ir brīva!

6.e klases audzinātāja Ligita Voltmane

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page