top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ekskursija uz Līgatni!

6.c klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 23.maijā devās ekskursijā uz Līgatni. Skolēniem bija iespēja piedalīties izzinošā programmā “Līgatnes papīrfabrika un tās vēstures mantojums”.


Gides pavadībā skolēni iepazinās ar Līgatnes papīrfabriku, tās vēsturi. Bija iespēja apskatīties pamestās ražotnes telpas, redzēt daudzveidīgās papīra ražošanas iekārtas. Interesants un savdabīgs bija papīrfabrikas strādnieku ciemats un tā apkārtnē esošās 19. gadsimta koka būves. Bija iespēja apskatīties arī vēsturisko strādnieku dzīvokli, kas atrodas vienā no strādnieku koka rindu mājām. Skolēniem ļoti patika kāpt augstajos kalnos, apskatīties skaisto dabu, kā arī interesanti bija ielūkoties daudzveidīgajās alās, kur pat mūsdienās Līgatnes iedzīvotāji tās izmanto kā pagrabus. Noslēgumā skolēni piedalījās orientēšanās spēlē “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”, lai nostiprinātu par papīrfabriku un 19. gadsimta apbūvi iegūtās zināšanas. Skolēniem tika iedotas uzdevumu lapas ar dažādām fotogrāfijām, karti un uzlīmēm. Skolēni ar lielu entuziasmu un interesi izpildīja dotos uzdevumus!


Klases audzinātāja K.Studāne-Indriksone

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page