top of page
  • Writer's pictureSkolēnu padome

Jauniešu forums "Uzdrīksties radīt!"

20.oktobrī mēs, 10 mūsu skolēnu padomes pārstāvji, devāmies uz Salu, kur notika jauniešu forums "Uzdrīksties radīt!". Vispirms piedalījāmies diskusijā ar dažādās jomās veiksmīgiem cilvēkiem. Viņiem varēja uzdot interesējošos jautājumus, piemēram, par iespēju Jēkabpilī izveidot Jauniešu māju un citām tēmām.Pēc diskusijas dažādu grupu sastāvā piedalījāmies 4 darbnīcās. Viena no svarīgākajām bija "Finanses ar Swedbank".Iepriekš tika noskaidrots, ka jauniešus interesē finanšu pratība, tādēļ “Swedbank” pārstāvji jauniešiem stāstīja par iekrājumu veidošanu un pārdomātu naudas tērēšanu. Lai iegūtu jaunas zināšanas par finanšu pratību, jaunieši veica dažādus praktiskus uzdevumus. kur varēja uzzināt, kā pareizi jāiegulda un jākrāj nauda. Otra - "Kafija ar Politiķiem", kur varējām pārrunāt dažādas problēmas un to risinājumus ar reāliem politiķiem. Citā darbnīcā papildinājām savas zināšanas arī par mentālo veselību, mums atgādināja, ka jādomā pozitīvi, kā sevi motivēt un kā rīkoties, ja ir saskarsme ar psiholoģisko teroru jeb mobingu. Darbnīcas vadītāja uzsvēra, ka šajā jomā lielāka atbildība būtu jāuzņemas pieaugušajiem, tāpat viņa aicināja jauniešus nebaidīties lūgt pieaugušo palīdzību.Foruma noslēgumā apbalvoja aktīvākos un drosmīgākos foruma dalībniekus, kā arī bija neliels koncerts. Mūsu vidū aktīvākā izrādījās 7.c klases skolniece Daiena Brasle. Kopumā tas bija interesants pasākums, kas deva iespēju uzzināt cilvēku panākumu atslēgu, iedrošināja uzstāties publiski, pilnveidoja saziņas prasmes un deva vērtīgas atziņas.Sadraudzības pasākumus Aknīstē

2023. gada 8. decembrī mēs, skolēnu padomes pārstāvji, atsaucoties uz Aknīstes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aicinājumu, devāmies uz sadraudzības pasākumu. Aknīstes vidusskolā mēs nebijām vienīgie

Comments


bottom of page