top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Lieldienas

Lieldienas ir svētki, kas saistās ar pavasara atnākšanu  un dabas atmošanos. 4.aprīlī Jēkabpils 2.vidusskolas 2.klašu kolektīvi svinēja šos svētkus itin kuplā skaitā . 2.g klases teātra pulciņš „ Pepija” priecēja visus ar lugu „ Zaķu Lieldienas”. Pasākumā tika minētas mīklas un skandētas tautasdziesmas par Lieldienām.

Gatavojoties Lieldienām, zaķiem vējš bija sajaucis tautasdziesmām vārdus, klasēm bija jāpalīdz salikt tautasdziesmas. Noslēgumā visi vienojās vienā kopīgā dejā „ Putniņu dejā” . Paldies mūzikas skolotājai Gunai Auzānei par muzikālo pavadījumu, paldies 2.klašu audzinātājām par atbalstu.

                                            2.g klases audzinātāja, teātra pulciņa „ Pepija” vadītāja

Sandra VecumnieceComments


bottom of page