top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Francijas kolēģu vizīte skolā


Erasmus + projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297 ietvaros 2022.gada 25.aprīlī mūsu skolā viesojās divas Francijas kolēģes no Augustin Boismard Vocational High School, kura atrodas Brionnā. Karine Benard ir angļu valodas skolotāja un Alexandra Vidizzoni skolā pasniedz mēbeļu tapsēšanas nodarbības. Skolotājas iepazinās ar mācību darbu – vēroja dizaina un tehnoloģiju, mūzikas, angļu valodas un datorikas stundas; apskatīja skolas iekārtojumu un tehnoloģiskās iespējas. Skolotājas pārsteidza 4.klases skolēnu labās angļu valodas zināšanas.

Jēkabpils 2.vidusskolas skolotāja logopēde Ieva Broka

Kommentare


bottom of page