top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

„L – Universs” un „Skola 2024”

23. februārī Jēkabpils 2.vidusskolas 11.a, 11.b un 12.a klases skolēni izmantoja iespēju, lai dotos uz karjeras izglītības pasākumiem -  Latvijas Universitātes organizēto studiju festivālu „L-Universs” un izglītības izstādi „Skola 2024”. Studiju festivālā „L-Universs” apmeklējām LU akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu mājas. Gida pavadībā iepazinām Dabas māju, tās piedāvātās modernās iespējas studentiem – mūsdiengās, plaši aprīkotās auditorijas un laboratorijas, bibliotēku, kas darbojas 24 stundas diennaktī, klusuma istabas, atpūtas stūrus u.c. Iepazinām studiju iespējas LU, tika piedāvāts  iemēģināt roku savā nākotnes profesijā dažādos laboratorijas darbos, situāciju izspēlēs un testos. Universitātes pārstāvji - studenti, mācībspēki un izcilas personības - saistošās sarunās un diskusijās iepazīstināja ar LU vairāk nekā 150 daudzveidīgajām un kvalitatīvajām studiju programmām.  Patīkami bija tas, ka katrs skolēns varēja doties iepazīt to jomu vai jomas, kas ineresē – dabaszinātnes, humanitārās zinātnes, medicinās un veselības jomu, sociālās zinātnes. Katra joma bija plaši pārstāvēta citā stāvā. Tikai piedāvāti arī daudzpusīgi stendi, kas sniedza vispārīgu informāciju par studijām.

Savukārt ctu izglītības iestāžu – augstskolu, tehnikumu, profesionālo vidusskolu, koledžu, dažādu kursu, ārzemju izglītbības iestāažu  piedāvājumu skolēni izzināja izglītības izstādē „Skola 2024”. Šeit varēja apskatīt un arī iegādāties jaunāko literatūru. Patīkami pārsteidz tendence jauniešu vidū – interese par grāmatām svešvalodās.

Brauciena laikā skolēniem radās jaunas idejas, varianti savām nākotnes studijām, kādam nostirpinājās izvēle. Citi skolēni kala nākotnes plānus, kas vēl būtu jādara, lai pareizi izvēlētos studiju virzienu.

Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anda JurgevičaComments


bottom of page